Generalshola

 • Desenvolupar estratègies de comunicació interna i externa per millorar la visibilitat sobre les necessitats específiques en matèria de salut de totes les dones.
 • Participar en les jornades reivindicatives i de defensa dels Drets Civils relacionades amb la salut.
 • Desenvolupar estratègies per esdevenir un referent davant de les institucions i les usuàries dels sistemes de salut amb l’objectiu de fer front a problemes relacionats amb la salut de les dones, defensar els  drets assistencials, promoure la recerca, etc.

 

Específics

 • Incidir en una millora de la salut de les dones des d’una perspectiva global de gènere.
 • Donar visibilitat al 28 de Maig, DIA INTERNACIONAL D’ACCIÓ PER  LA SALUT DE LES DONES. Organitzant diversos actes i la difusió de manifestos que arrepleguen els nostres valors.
 • Desenrotllament d’estratègies de comunicació per a millorar la visibilitat sobre les necessitats específiques en matèria de salut de totes les dones.
 • Potenciar la mútua col·laboració i coordinació, a través del treball en xarxa, per a fer sentir la mirada de les dones i treballar per la defensa dels seus drets.
 • Consolidar les associacions de dones, fer reconèixer les seves accions per part de les administracions públiques i de la societat en general.
 • Esdevindre un punt de referència per a totes les dones cercant la salut des de la perspectiva de gènere.
 • Estar present en els llocs on es prenen les decisions que afecten la nostra salut.
 • Participar de manera activa potenciant la formació, la informació sobre salut, gènere i sistema sanitari cap a les dones i especialment, als col·lectius que les representen.
 • Reivindicar una sanitat pública de qualitat i amb un tracte càlid i pròxim.