1. Cal garantir l’accés de les dones a una informació neutra i veraç, per Objectiustal de recuperar la posició de poder i decisió informada de les dones en temes que les afecten directament.
  2. Denunciem la excessiva medicalització de les dones sobretot en els processos naturals (intervencions mèdiques o farmacològiques innecessàries o excessives)
  3. Estem contra la Violència masclista, en contra de totes les seves formes i demanem que Considerar la violència masclista com un problema de salut pública
  4. Ens manifestem favor dels Drets sexuals i reproductius
  5. Creiem en un model de salut bio-psico social i medi-ambiental
  6. Estem per un Model sanitari: públic, universal i gratuït, de qualitat i amb calidesa