Col.legi Oficial de Psicòlegs de CatalunyaCOPC

  • Adreça: C/ Rocafort, 129. 08015 Barcelona
  • Tel: 932478650
  • Adreça web: http://www.copc.org/
  • Email: copc.b@copc.cat
  • Descripció del grup: El Col.legi Oficial de Psicòlegs de Catalunya (COPC) és una corporació de dret públic, amb personalitat jurídica pròpia i amb plena capacitat per al compliment de les seves finalitats.